Tymczasowy oddział COVIDOWY

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.03.2021r. w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym „Górka” Oddział Uzdrowiskowy został przekształcony do odwołania, w 20 łóżkowy oddział przeznaczony do leczenia dorosłych pacjentów ze stwierdzonym Covid-19, bez innych, ciężkich chorób współistniejących.

Pacjenci do szpitala trafiają po wstępnej kwalifikacji medycznej, przywożeni przez pogotowie bądź kierowani z innych placówek medycznych, izb przyjęć, Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Pozostałe oddziały Szpitala, poradnie specjalistyczne oraz pracownia RTG – funkcjonują na dotychczasowych zasadach, przyjmując pacjentów z ujemnym wynikiem testu w kierunku Covid-19 (oddziały szpitalne), z pełnym zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO TYMCZASOWEGO ODDZIAŁU COVID-owego

w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym „GÓRKA”

Dorośli chorzy wymagający hospitalizacji, którzy mają:

 • skierowanie do oddziału covidowego
 • dodatni wyniki testu PCR lub testu antygenowego rekomendowanego przez Ministerstwo Zdrowia i GIS
 • wynik badania RTG lub TK z ostatnich 5 dni (dopuszcza się warunkowo przyjęcie pacjenta bez wyniku badania obrazowego klatki piersiowej na podstawie indywidualnej oceny kwalifikującego)
 • uzgodnienie przyjęcia z koordynatorem

Kryteria wykluczające z przyjęcia do tymczasowego oddziału Covidowego:

 • ostre i przewlekłe stany kliniczne i choroby współistniejące, wymagające postępowania specjalistycznego, interwencji zabiegowych i/ lub diagnostycznych, wykraczających poza zakres działania oddziału;
 • niestabilność krążeniowo-oddechowa uniemożliwiająca transport pacjenta, wymagająca intensywnego nadzoru lub gwałtownie postępująca niewydolność krążeniowo-oddechowa;
 • aktywna, niekontrolowana, przewlekła choroba psychiczna i psychozy;
 • stany upojenia alkoholowego, nadużycia substancji odurzających, zatrucia innymi substancjami;
 • zaawansowane zespoły otępienne;
 • współistniejące wybrane choroby zakaźne i patogeny alarmowe;
 • nabyte i wrodzone zespoły obniżonej odporności.

W KAŻDYM PRZYPADKU O PRZYJĘCIU PACJENTA DECYDUJE LEKARZ DYŻURNY ODDZIAŁU COVIDOWEGO PO ZBADANIU PACJENTA

Program Lekowy AMD

Oddział Okulistyki w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym „Górka” prowadzi również program lekowy:

„LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)”, związany z leczeniem AMD (Age Related Macular Degeneraion), czyli choroby dna oka – plamki żółtej – jednej z najczęstszych przyczyn utraty wzroku osób dorosłych na świecie.

Dzięki uczestnictwie w programie lekowym chory otrzymuje zastrzyk w gałkę oczną, dzięki któremu chorobę można zatrzymać a niekiedy nawet cofnąć jej dotychczasowe skutki. Pacjentom zmagającym się z tym schorzeniem są podawane dwa rodzaje leków: Eylea lub Lucentis.

Pacjentów, którzy posiadają skierowanie od lekarza okulisty na leczenie związane z programem lekowym AMD zachęcamy do kontaktu – szczegółowe informacje dotyczące rejestracji oraz koniecznych badań dostępne są pod numerem telefonu: 41 370 34 18.

Jeśli pacjent nie zostanie zakwalifikowany do programu lekowego „LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)”, lekarz okulista może zdecydować o wykonaniu u niego tzw. małego zabiegu witreoretinalnego, polegającego na podaniu leku Avastin, który również jest wykonywany w naszej placówce.

Oprócz świadczeń refundowanych przez NFZ pacjenci mogą skorzystać w Szpitalu „Górka” z komercyjnych (pełnopłatnych) porad lekarskich u naszych specjalistów jak również badań diagnostycznych t.j. pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, USG oczu i oczodołów, optycznej tomografii oka (OCT), które są wykonywane z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury, co pozwala na dokładną i wnikliwą diagnostykę.

Zachowujemy wszelkie procedury epidemiologiczne zapewniające bezpieczeństwo pacjentom. Nasz personel jest na bieżąco badany a w obecnej chwili także zaszczepiony przeciwko Covid-19.

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny „Górka” zaprasza na zabiegi usunięcia zaćmy .

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny „Górka” zaprasza na zabiegi usunięcia zaćmy – placówka może przyjąć każdego pacjenta, który zarejestruje się na zabieg.

Czas oczekiwania na operację to kilka tygodni. NFZ finansuje zabiegi usunięcia zaćmy bez limitów. Oczywiście istnieje również możliwość odpłatnego wykonania zabiegu.

To bardzo ważna informacja, zwłaszcza, że pacjentów z zaćmą ciągle przybywa. Najwięcej przypadków choroby obserwuje się u osób starszych i cukrzyków. Zdarza się i tak, że zaćma jest wadą wrodzoną albo objawia się we wczesnym dzieciństwie pacjenta. – Spektrum zachorowalności jest bardzo szerokie. Z tego względu każdy z nas powinien zatroszczyć się o swoje oczy i zwrócić uwagę na niepokojące objawy – podkreśla prof. zw. dr hab. n. med. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki UM w Lublinie, który operuje także pacjentów w szpitalu „Górka”.

O ostatecznej kwalifikacji pacjenta do zabiegu, już po jej zdiagnozowaniu, decyduje tzw. badanie weryfikacyjne wykonywane przez lek. Piotra Najkowskiego.

Zabieg usunięcia zaćmy jest wykonywany w ramach chirurgii jednego dnia, tego samego dnia pacjent może wrócić do domu, oddział udziela świadczeń zdrowotnych w soboty i niedziele.

Pacjentów, którzy posiadają skierowanie od lekarza okulisty na zabieg usunięcia zaćmy (również z gabinetu prywatnego) zachęcamy do rejestracji – szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 41 370 34 18

Zachowujemy wszelkie procedury epidemiologiczne zapewniające bezpieczeństwo pacjentom.

Przyjęcie na planowany zabieg

Informujemy, że warunkiem przyjęcia do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego „Górka” na zabieg planowy jest ujemny wynik testu w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 wykonany metodą RT-PCR.

Test można wykonać nieodpłatnie w ramach naszej placówki w wyznaczone dni tygodnia, po wcześniejszym ustaleniu terminu przez pracownika sekretariatu tel. 41 370 34 54.

W przypadku braku możliwości zgłoszenia się na wykonanie w/w badania do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego „Górka”, test można wykonać we własnym zakresie, wówczas niezbędne jest dostarczenie w dniu zaplanowanego przyjęcia do szpitala ujemnego wyniku badania PCR w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed przyjęciem.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020.2316 z dnia 2020.12.21. Wersja obowiązująca od: 23 stycznia 2021r.

 • osobie zaszczepionej przeciwko COVID-19 będącej świadczeniobiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych udziela się świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, bez konieczności wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

ZABIEG USUNIĘCIA ZAĆMY – STYCZEŃ 2021

Serdecznie zapraszamy wszystkich pacjentów zainteresowanych zabiegiem usunięcia zaćmy do naszej placówki.

Najbliższy wolny termin na Oddział Chirurgii Jednego Dnia to styczeń 2021r!

Skierowanie na zabieg uzyskacie Państwo od lekarza okulisty.

Zabieg wykonywany jest przez zespół operacyjny pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Roberta Rejdak z Lublina. Lekarzem kwalifikującym pacjentów do zabiegu usunięcia zaćmy jest lek. med. Piotr Najkowski.

Dodatkowe informacje w sprawie zabiegu można uzyskać pod numerem telefonu: 41 370 34 18

WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW!

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w kraju, zwracamy się z prośbą do wszystkich pacjentów, którzy będą planowo przyjmowani na oddziały szpitalne lub do poradni specjalistycznych – o przestrzeganie wyznaczonych godzin przyjęć.

Przy głównym wejściu do budynku szpitala, od każdego zgłaszającego się pacjenta zgodnie z harmonogramem przyjęć zbierany jest wywiad epidemiologiczny oraz następuje pomiar temperatury. Pozostali pacjenci bez względu na warunki atmosferyczne muszą oczekiwać na zewnątrz budynku.

Przypominamy, że na terenie Szpitala może przebywać tylko pacjent, wyjątek stanowi opiekun pacjenta nieletniego oraz osoby niepełnosprawne wymagające pomocy drugiej osoby.

INFORMACJA DLA PACJENTA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM DO SZPITALA DO OPERACJI PLANOWEJ w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym „Górka”

Szanowni pacjenci,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej zasadami bezpieczeństwa w związku z zaplanowaną u Państwa hospitalizacją

Na 14 dni przed przyjęciem do szpitala

 • unikanie wychodzenia z domu do miejsc publicznych, poruszania się środkami transportu zbiorowego,
 • unikanie kontaktów interpersonalnych innych niż domowe,
 • pozostawanie w minimum 7 dniowej (optymalnie-14-dniowej) kwarantannie domowej wraz z domownikami,
 • częste mycie lub dezynfekcja rąk,
 • obowiązek telefonicznego poinformowania szpitala o wystąpieniu objawów zakażenia (kaszel, gorączka, duszność) lub ekspozycji na koronawirusa SARS-CoV-2

2-5 dni przed przyjęciem:

 • wizyta w Punkcie Pobrań badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 celem wykonania testu
 • tylko ujemny wynik testu warunkuje przyjęcie do szpitala na zabieg planowy
 • tryb wykonania badania ustalany jest z pracownikiem placówki

W dniu zgłoszenia się do przyjęcia

 • na terenie Szpitala może przebywać tylko pacjent, wyjątek stanowi opiekun pacjenta nieletniego (dzieci) oraz osoby niepełnosprawne wymagające pomocy drugiej osoby.
 • przy wejściu do budynku szpitala, pacjent ma dokonywany pomiar temperatury ciała oraz osoba towarzysząca (opiekun) a także przeprowadzany wywiad. Temperatura powyżej 37,5 °C lub obecność objawu dyskwalifikuje przyjęcie pacjenta do Szpitala (telefonicznie poinformować lekarza z oddziału i postępować zgodnie z jego decyzją). Zaleca się pacjentowi odbycie teleporady z lekarzem prowadzącym lub kontakt z lekarzem POZ.
 • pacjent (wraz z opiekunem) oczekuje na przyjęcie w wyznaczonym miejscu w poczekalni.
 • pacjent i opiekun ma obowiązek noszenia maski osłaniającej nos i usta oraz zachowywać co najmniej 2 metrowy odstęp od innych osób.

Postępowanie po przyjęciu do szpitala w oddziale

 • pacjent stosuje się każdorazowo do zaleceń dotyczących skutecznego mycia i dezynfekcji rąk (po kontakcie z powierzchniami dotykowymi, poręcze, klamki, przełączniki, po wizycie w toalecie itp)
 • pacjent przyjmowany do szpitala przynosi maskę zasłaniającą usta i nos, jedna maska na każdy dzień planowanego pobytu

Maska jest każdorazowo zakładana w sytuacji:

 • opuszczania sali
 • gdy w obrębie sali pacjent przebywa w mniejszej odległości niż 2 m od innej osoby
 • gdy personel medyczny lub pomocniczy wchodzi na salę
 • opuszczanie sali przez pacjenta w trakcie pobytu należy ograniczyć do niezbędnego minimum; wówczas pacjent zakłada maskę i dezynfekuje lub myje ręce przed opuszczeniem pomieszczenia.

Certyfikat „Szpital bez bólu”

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny „Górka” im. Szymona Starkiewicza w dniu 28.09.2020 r. po raz kolejny otrzymał certyfikat „Szpital Bez Bólu”, który jest potwierdzeniem najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego.

Od lipca 2017 roku Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne wprowadziły projekt certyfikacji „Szpital bez bólu”, który polega na wprowadzeniu na oddziały pooperacyjne i zabiegowe standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego, aktualizowanie wiedzy lekarzy i pielęgniarek na temat leczenia bólu przewlekłego.

Placówki, które spełnią odpowiednie kryteria otrzymują certyfikat „Szpital bez bólu”.