INFORMACJA DLA PACJENTA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM DO SZPITALA DO OPERACJI PLANOWEJ w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym „Górka”

Szanowni pacjenci,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej zasadami bezpieczeństwa w związku z zaplanowaną u Państwa hospitalizacją

Na 14 dni przed przyjęciem do szpitala

 • unikanie wychodzenia z domu do miejsc publicznych, poruszania się środkami transportu zbiorowego,
 • unikanie kontaktów interpersonalnych innych niż domowe,
 • pozostawanie w minimum 7 dniowej (optymalnie-14-dniowej) kwarantannie domowej wraz z domownikami,
 • częste mycie lub dezynfekcja rąk,
 • obowiązek telefonicznego poinformowania szpitala o wystąpieniu objawów zakażenia (kaszel, gorączka, duszność) lub ekspozycji na koronawirusa SARS-CoV-2

2-5 dni przed przyjęciem:

 • wizyta w Punkcie Pobrań badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 celem wykonania testu
 • tylko ujemny wynik testu warunkuje przyjęcie do szpitala na zabieg planowy
 • tryb wykonania badania ustalany jest z pracownikiem placówki

W dniu zgłoszenia się do przyjęcia

 • na terenie Szpitala może przebywać tylko pacjent, wyjątek stanowi opiekun pacjenta nieletniego (dzieci) oraz osoby niepełnosprawne wymagające pomocy drugiej osoby.
 • przy wejściu do budynku szpitala, pacjent ma dokonywany pomiar temperatury ciała oraz osoba towarzysząca (opiekun) a także przeprowadzany wywiad. Temperatura powyżej 37,5 °C lub obecność objawu dyskwalifikuje przyjęcie pacjenta do Szpitala (telefonicznie poinformować lekarza z oddziału i postępować zgodnie z jego decyzją). Zaleca się pacjentowi odbycie teleporady z lekarzem prowadzącym lub kontakt z lekarzem POZ.
 • pacjent (wraz z opiekunem) oczekuje na przyjęcie w wyznaczonym miejscu w poczekalni.
 • pacjent i opiekun ma obowiązek noszenia maski osłaniającej nos i usta oraz zachowywać co najmniej 2 metrowy odstęp od innych osób.

Postępowanie po przyjęciu do szpitala w oddziale

 • pacjent stosuje się każdorazowo do zaleceń dotyczących skutecznego mycia i dezynfekcji rąk (po kontakcie z powierzchniami dotykowymi, poręcze, klamki, przełączniki, po wizycie w toalecie itp)
 • pacjent przyjmowany do szpitala przynosi maskę zasłaniającą usta i nos, jedna maska na każdy dzień planowanego pobytu

Maska jest każdorazowo zakładana w sytuacji:

 • opuszczania sali
 • gdy w obrębie sali pacjent przebywa w mniejszej odległości niż 2 m od innej osoby
 • gdy personel medyczny lub pomocniczy wchodzi na salę
 • opuszczanie sali przez pacjenta w trakcie pobytu należy ograniczyć do niezbędnego minimum; wówczas pacjent zakłada maskę i dezynfekuje lub myje ręce przed opuszczeniem pomieszczenia.