Przyjęcie na planowany zabieg

Informujemy, że warunkiem przyjęcia do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego „Górka” na zabieg planowy jest ujemny wynik testu w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 wykonany metodą RT-PCR.

Test można wykonać nieodpłatnie w ramach naszej placówki w wyznaczone dni tygodnia, po wcześniejszym ustaleniu terminu przez pracownika sekretariatu tel. 41 370 34 54.

W przypadku braku możliwości zgłoszenia się na wykonanie w/w badania do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego „Górka”, test można wykonać we własnym zakresie, wówczas niezbędne jest dostarczenie w dniu zaplanowanego przyjęcia do szpitala ujemnego wyniku badania PCR w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed przyjęciem.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020.2316 z dnia 2020.12.21. Wersja obowiązująca od: 23 stycznia 2021r.

  • osobie zaszczepionej przeciwko COVID-19 będącej świadczeniobiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych udziela się świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, bez konieczności wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.