Zabieg elektroleczniczy przy użyciu prądu stałego i diadynamicznego. Są to prądy modulowane o małej częstotliwości powstałe przez nałożenie na prąd stały prądu sinusoidalnego.

Wpływ zabiegu na organizm: zaleca się te prądy najczęściej w celu uzyskania przed działania przeciwbólowego, zmniejszenie napięcia mięśniowego, przyrost masy mięśniowej.