Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny „Górka”
im. dr Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju
ul. dr Sz. Starkiewicza 1, 28-100 Busko-Zdrój

Recepcja Szpitala: tel. 41 370 34 00, fax. 41 378 14 47
recepcja@szpitalgorka.pl

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych: tel. 41 370 34 51
poradnia@szpitalgorka.pl

Rejestracja Okulistyczna: tel. 41 370 34 18
okulistyka@szpitalgorka.pl

Informacja w/s Rehabilitacji Ogólnoustrojowej: tel. 41 370 38 33
rehabilitacja@szpitalgorka.pl

Informacja w/s  Fizjoterapii Ambulatoryjnej: tel 41 370 34 16
fizjoterapia@szpitalgorka.pl

Informacja w/s leczenia ortopedycznego: tel. 41 370 34 54

Komercyjna sprzedaż usług: tel. 41 370 34 10
e-mail: rezerwacja@szpitalgorka.pl

Oddział I – Ortopedia dla dzieci: tel. 41 370 34 11

Oddział II – Ortopedia dla dorosłych: tel. 41 370 34 12

Oddział III – Rehabilitacja dla dzieci: tel. 41 370 34 13

Oddział IV – Rehabilitacja dla dorosłych: tel. 41 370 34 14

Oddział V – Leczenie Uzdrowiskowe: tel. 41 370 34 59

Oddział VI – Okulistyka: tel. 41 370 34 49

Tymczasowy Oddział Covidowy

Telefony kontaktowe: 41 370 34 13 lub 41 370 34 59

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO TYMCZASOWEGO ODDZIAŁU COVID-owego w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym „GÓRKA”

Dorośli chorzy wymagający hospitalizacji, którzy mają:

 • skierowanie do oddziału covidowego
 • dodatni wyniki testu PCR lub testu antygenowego rekomendowanego przez Ministerstwo Zdrowia i GIS
 • wynik badania RTG lub TK z ostatnich 5 dni (dopuszcza się warunkowo przyjęcie pacjenta bez wyniku badania obrazowego klatki piersiowej na podstawie indywidualnej oceny kwalifikującego)
 • uzgodnienie przyjęcia z koordynatorem

Kryteria wykluczające z przyjęcia do tymczasowego oddziału Covidowego:

 • ostre i przewlekłe stany kliniczne i choroby współistniejące, wymagające postępowania specjalistycznego, interwencji zabiegowych
  i/ lub diagnostycznych, wykraczających poza zakres działania oddziału;
 • niestabilność krążeniowo-oddechowa uniemożliwiająca transport pacjenta, wymagająca intensywnego nadzoru lub gwałtownie postępująca niewydolność krążeniowo-oddechowa;
 • aktywna, niekontrolowana, przewlekła choroba psychiczna i psychozy;
 • stany upojenia alkoholowego, nadużycia substancji odurzających, zatrucia innymi substancjami;
 • zaawansowane zespoły otępienne;
 • współistniejące wybrane choroby zakaźne i patogeny alarmowe;
 • nabyte i wrodzone zespoły obniżonej odporności.

W KAŻDYM PRZYPADKU O PRZYJĘCIU PACJENTA DECYDUJE LEKARZ DYŻURNY ODDZIAŁU COVIDOWEGO PO ZBADANIU PACJENTA


Szczepienia przeciwko CoviD-19

Koordynator ds. szczepień przeciwko CoviD-19
Dorota Ficek-Durda
tel.  734 187 652 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14)
e-mail: szczepienia@ubz.pl

KOMUNIKAT W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A. informuje, że zostało wyznaczone przez Ministerstwo Zdrowia jako punkt szczepień personelu medycznego i niemedycznego podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Jednostki medyczne zainteresowane wykonaniem szczepień przeciwko COVID-19 proszone są o uzupełnianie tabeli, w programie EXCEL, wg załączonego wzoru. Konieczne będzie również przekazanie zgód na przetwarzanie danych osobowych osób zgłoszonych przez dany podmiot wg załączonego wzoru.

Kontakt mailowy: szczepienia@ubz.pl (temat wiadomości „Covid – podmioty zewnętrzne”)
Informacje prosimy przekazywać do dnia 14.01.2021r. do godz. 10:00.

 

plik do pobrania: zgoda na przetwarzanie danych osobowych

plik do pobrania: Formularz_szczepienia_pracownicy-1.xlsm

Formularz kontaktowy