WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW!

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w kraju, zwracamy się z prośbą do wszystkich pacjentów, którzy będą planowo przyjmowani na oddziały szpitalne lub do poradni specjalistycznych – o przestrzeganie wyznaczonych godzin przyjęć.

Przy głównym wejściu do budynku szpitala, od każdego zgłaszającego się pacjenta zgodnie z harmonogramem przyjęć zbierany jest wywiad epidemiologiczny oraz następuje pomiar temperatury. Pozostali pacjenci bez względu na warunki atmosferyczne muszą oczekiwać na zewnątrz budynku.

Przypominamy, że na terenie Szpitala może przebywać tylko pacjent, wyjątek stanowi opiekun pacjenta nieletniego oraz osoby niepełnosprawne wymagające pomocy drugiej osoby.

INFORMACJA DLA PACJENTA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM DO SZPITALA DO OPERACJI PLANOWEJ w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym „Górka”

Szanowni pacjenci,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej zasadami bezpieczeństwa w związku z zaplanowaną u Państwa hospitalizacją

Na 14 dni przed przyjęciem do szpitala

 • unikanie wychodzenia z domu do miejsc publicznych, poruszania się środkami transportu zbiorowego,
 • unikanie kontaktów interpersonalnych innych niż domowe,
 • pozostawanie w minimum 7 dniowej (optymalnie-14-dniowej) kwarantannie domowej wraz z domownikami,
 • częste mycie lub dezynfekcja rąk,
 • obowiązek telefonicznego poinformowania szpitala o wystąpieniu objawów zakażenia (kaszel, gorączka, duszność) lub ekspozycji na koronawirusa SARS-CoV-2

2-5 dni przed przyjęciem:

 • wizyta w Punkcie Pobrań badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 celem wykonania testu
 • tylko ujemny wynik testu warunkuje przyjęcie do szpitala na zabieg planowy
 • tryb wykonania badania ustalany jest z pracownikiem placówki

W dniu zgłoszenia się do przyjęcia

 • na terenie Szpitala może przebywać tylko pacjent, wyjątek stanowi opiekun pacjenta nieletniego (dzieci) oraz osoby niepełnosprawne wymagające pomocy drugiej osoby.
 • przy wejściu do budynku szpitala, pacjent ma dokonywany pomiar temperatury ciała oraz osoba towarzysząca (opiekun) a także przeprowadzany wywiad. Temperatura powyżej 37,5 °C lub obecność objawu dyskwalifikuje przyjęcie pacjenta do Szpitala (telefonicznie poinformować lekarza z oddziału i postępować zgodnie z jego decyzją). Zaleca się pacjentowi odbycie teleporady z lekarzem prowadzącym lub kontakt z lekarzem POZ.
 • pacjent (wraz z opiekunem) oczekuje na przyjęcie w wyznaczonym miejscu w poczekalni.
 • pacjent i opiekun ma obowiązek noszenia maski osłaniającej nos i usta oraz zachowywać co najmniej 2 metrowy odstęp od innych osób.

Postępowanie po przyjęciu do szpitala w oddziale

 • pacjent stosuje się każdorazowo do zaleceń dotyczących skutecznego mycia i dezynfekcji rąk (po kontakcie z powierzchniami dotykowymi, poręcze, klamki, przełączniki, po wizycie w toalecie itp)
 • pacjent przyjmowany do szpitala przynosi maskę zasłaniającą usta i nos, jedna maska na każdy dzień planowanego pobytu

Maska jest każdorazowo zakładana w sytuacji:

 • opuszczania sali
 • gdy w obrębie sali pacjent przebywa w mniejszej odległości niż 2 m od innej osoby
 • gdy personel medyczny lub pomocniczy wchodzi na salę
 • opuszczanie sali przez pacjenta w trakcie pobytu należy ograniczyć do niezbędnego minimum; wówczas pacjent zakłada maskę i dezynfekuje lub myje ręce przed opuszczeniem pomieszczenia.

Certyfikat „Szpital bez bólu”

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny „Górka” im. Szymona Starkiewicza w dniu 28.09.2020 r. po raz kolejny otrzymał certyfikat „Szpital Bez Bólu”, który jest potwierdzeniem najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego.

Od lipca 2017 roku Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne wprowadziły projekt certyfikacji „Szpital bez bólu”, który polega na wprowadzeniu na oddziały pooperacyjne i zabiegowe standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego, aktualizowanie wiedzy lekarzy i pielęgniarek na temat leczenia bólu przewlekłego.

Placówki, które spełnią odpowiednie kryteria otrzymują certyfikat „Szpital bez bólu”.