Oddział II – Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu osób dorosłych

Ordynator: lek med. Sławomir Marcinkowski, tel. 41 370 34 02

Z-ca Ordynatora: lek med. Michał Śledzik

Sekretariat tel. 41 370 34 54 

Dyżurka pielęgniarska: tel. 41 370 34 12

Oddział ortopedii dla dorosłych wykonuje:

  • zabiegi protezoplastyki stawu kolanowego – w tym głównie „trudne kolana” z wykorzystaniem implantów rewizyjnych oraz coraz więcej zabiegów rewizyjnych po leczeniu operacyjnym protezoplastyki w innych jednostkach z terenu województwa,
  • zabiegi artroskopowe stawu kolanowego,
  • zabiegi artroskopowe stawu barkowego,
  • zabiegi artroskopowe stawu biodrowego,
  • inne zabiegi ortopedyczne w tym szycie łękotek, rekonstrukcję niestabilności barków

Szpital jest ogólnopolskim ośrodkiem protezoplastyki totalnej pierwotnej i rewizyjnej oraz prowadzi również ogólnopolskie szkolenia w zakresie artroskopii barkowej. 

Po przeprowadzonych zabiegach ortopedyczny jest możliwość prowadzenia rehabilitacji usprawniającej. 

Szpital obecnie realizuje kontrakt na bezpłatne leczenie zawarty ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ oraz prowadzi leczenie komercyjne we wszystkich rodzajach swojej działalności.