Informacja telefoniczna

+48 41 370 34 16

Rejestracja e -mail

fizjoterapia@szpitalgorka.pl

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny  prowadzi rehabilitację dzieci oraz osób dorosłych w systemie ambulatoryjnym. Są to specjalistyczne świadczenia zdrowotne udzielane w gabinecie fizjoterapii.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy lekarz poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy). NFZ finansuje do 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.


Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.