Tymczasowy oddział COVIDOWY

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.03.2021r. w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym „Górka” Oddział Uzdrowiskowy został przekształcony do odwołania, w 20 łóżkowy oddział przeznaczony do leczenia dorosłych pacjentów ze stwierdzonym Covid-19, bez innych, ciężkich chorób współistniejących.

Pacjenci do szpitala trafiają po wstępnej kwalifikacji medycznej, przywożeni przez pogotowie bądź kierowani z innych placówek medycznych, izb przyjęć, Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Pozostałe oddziały Szpitala, poradnie specjalistyczne oraz pracownia RTG – funkcjonują na dotychczasowych zasadach, przyjmując pacjentów z ujemnym wynikiem testu w kierunku Covid-19 (oddziały szpitalne), z pełnym zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO TYMCZASOWEGO ODDZIAŁU COVID-owego

w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym „GÓRKA”

Dorośli chorzy wymagający hospitalizacji, którzy mają:

 • skierowanie do oddziału covidowego
 • dodatni wyniki testu PCR lub testu antygenowego rekomendowanego przez Ministerstwo Zdrowia i GIS
 • wynik badania RTG lub TK z ostatnich 5 dni (dopuszcza się warunkowo przyjęcie pacjenta bez wyniku badania obrazowego klatki piersiowej na podstawie indywidualnej oceny kwalifikującego)
 • uzgodnienie przyjęcia z koordynatorem

Kryteria wykluczające z przyjęcia do tymczasowego oddziału Covidowego:

 • ostre i przewlekłe stany kliniczne i choroby współistniejące, wymagające postępowania specjalistycznego, interwencji zabiegowych i/ lub diagnostycznych, wykraczających poza zakres działania oddziału;
 • niestabilność krążeniowo-oddechowa uniemożliwiająca transport pacjenta, wymagająca intensywnego nadzoru lub gwałtownie postępująca niewydolność krążeniowo-oddechowa;
 • aktywna, niekontrolowana, przewlekła choroba psychiczna i psychozy;
 • stany upojenia alkoholowego, nadużycia substancji odurzających, zatrucia innymi substancjami;
 • zaawansowane zespoły otępienne;
 • współistniejące wybrane choroby zakaźne i patogeny alarmowe;
 • nabyte i wrodzone zespoły obniżonej odporności.

W KAŻDYM PRZYPADKU O PRZYJĘCIU PACJENTA DECYDUJE LEKARZ DYŻURNY ODDZIAŁU COVIDOWEGO PO ZBADANIU PACJENTA