Oddział I – Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu Dziecięca

Ordynator: dr n. med. Adam Bandyra, tel. 41 370 34 01

Prezes Centrum Medycznego „Orthicus”:  dr n. med. Jarosław Feluś

Z-ca Prezesa Centrum Medycznego „Orthicus”: dr n. med. Bartłomiej Kowalczyk 

Dyżurka pielęgniarska: tel. 41 370 34 11

Pierwsze zabiegi operacyjne w szpitalu przeprowadzono w 1955 roku, a kierunek rozwoju ortopedii w naszej placówce nadał doc dr hab. Tomasz Goryński. Szpital obecnie prowadzi pełen zakres chirurgii ortopedycznej, usuwanie przykurczów stawów, wydłużanie, skracanie i przeszczepianie mięśni, korygowanie osi kończyn, wydłużanie i skracanie kości. Wykonujemy także operacje skrzywień kręgosłupa, wadliwego ukształtowania klatki piersiowej ( kurza lejkowata ), wrodzone zwichnięcia stawów biodrowych, wrodzone stopy końsko-szpotawe i płasko-koślawe. Leczymy stany po zapaleniu kości oraz wadliwie wygojone złamania.

W 2012 roku Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny „Górka” podjął także współpracę z Centrum Medycznego Orthicus z Krakowa. W zakresie tej współpracy jest leczenie operacyjne z zakresu ortopedii dziecięcej: leczenie zaburzeń długości i osi kończyn, chirurgia rekonstrukcyjna stawu kolanowego i stopy, szczególnie w następstwach wad wrodzonych oraz urazów sportowych, a także leczenie zaburzeń zrostu po złamaniach. Nawiązanie ścisłych kontaktów z krakowskimi specjalistami jest istotnym uzupełnieniem dla profesjonalizmu personelu „Górki”. Lekarze ci, oprócz przeprowadzania operacji w szpitalu zatrudnieni są również w Poradni Ortopedycznej, co umożliwia konsultację małych pacjentów. 

Po przeprowadzonych zabiegach ortopedyczny jest możliwość prowadzenia rehabilitacji usprawniającej.

Szpital obecnie realizuje kontrakt na bezpłatne leczenie zawarty ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ oraz prowadzi leczenie komercyjne we wszystkich rodzajach swojej działalności.