Zespół Szkół Specjalnych jest placówką oświatową zorganizowaną przy Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka”  im. dr Szymona Starkiewicza w Busku Zdroju.

Adres:

Zespół Szkół Specjalnych
ul. Starkiewicza 1
28-100 Busko-Zdrój

Kontakt :

Telefon: 41 3703406, (również w sprawie ocen dzieci)
Fax: 41 3703406,
E-mail:zssgorka@poczta.onet.pl

Godziny otwarcia sekretariatu: 7.00-15.00

Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Buski a organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.

W skład Zespołu wchodzą:

  1. Przedszkole Specjalne,
  2. Szkoła Podstawowa Specjalna,
  3. VI Liceum Ogólnokształcące Specjalne,
  4. Specjalny Zespół Pozalekcyjny Zajęć Wychowawczych

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna Zespołu obejmuje zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi dzieci – pacjentów Szpitala – poddane leczeniu szpitalnemu, ambulatoryjnemu lub rehabilitacji, u których stwierdzono różne dysfunkcje, w tym dzieci z niepełnosprawnościami stwierdzonymi na podstawie orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne. Placówka zapewnia bezpłatne nauczanie i realizuje określone dla szkół ogólnodostępnych i specjalnych programy przedmiotów obowiązkowych i ramowy plan nauczania. Organizuje zajęcia dodatkowe zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów (koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze). W Zespole działa również Samorząd Uczniowski. Dzieci i młodzież mogą korzystać z bogatego księgozbioru w bibliotece i komputerów z dostępem do Internetu

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową:  www.zssgorkabusko.pl