Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021 Jubileusz 90-lecia Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju

Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021

Jubileusz 90-lecia Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju

W dniu 25 czerwca 2021 w Naszym Szpitalu odbyło się uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021 wraz z inauguracją Jubileuszu 90-lecia Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju.

Dyrektor Szpitala Marek Arabski z okazji zakończenia roku szkolnego oraz jubileuszu życzył całemu Gronu Pedagogicznemu dużo zdrowia, energii i wytrwałości, podziękował za każdą lekcję oraz za cierpliwość.

Krótkim programem artystycznym uczniowie podziękowali swoim nauczycielom za przekazaną wiedzę, cierpliwość oraz trud wychowania. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Stanisław Grzesiak Członek Zarządu Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., Jerzy Kolarz Starosta Buski, Irena Sobieraj z Kuratorium Oświaty.

Tymczasowy oddział COVIDOWY

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.03.2021r. w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym „Górka” Oddział Uzdrowiskowy został przekształcony do odwołania, w 20 łóżkowy oddział przeznaczony do leczenia dorosłych pacjentów ze stwierdzonym Covid-19, bez innych, ciężkich chorób współistniejących.

Pacjenci do szpitala trafiają po wstępnej kwalifikacji medycznej, przywożeni przez pogotowie bądź kierowani z innych placówek medycznych, izb przyjęć, Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Pozostałe oddziały Szpitala, poradnie specjalistyczne oraz pracownia RTG – funkcjonują na dotychczasowych zasadach, przyjmując pacjentów z ujemnym wynikiem testu w kierunku Covid-19 (oddziały szpitalne), z pełnym zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO TYMCZASOWEGO ODDZIAŁU COVID-owego

w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym „GÓRKA”

Dorośli chorzy wymagający hospitalizacji, którzy mają:

 • skierowanie do oddziału covidowego
 • dodatni wyniki testu PCR lub testu antygenowego rekomendowanego przez Ministerstwo Zdrowia i GIS
 • wynik badania RTG lub TK z ostatnich 5 dni (dopuszcza się warunkowo przyjęcie pacjenta bez wyniku badania obrazowego klatki piersiowej na podstawie indywidualnej oceny kwalifikującego)
 • uzgodnienie przyjęcia z koordynatorem

Kryteria wykluczające z przyjęcia do tymczasowego oddziału Covidowego:

 • ostre i przewlekłe stany kliniczne i choroby współistniejące, wymagające postępowania specjalistycznego, interwencji zabiegowych i/ lub diagnostycznych, wykraczających poza zakres działania oddziału;
 • niestabilność krążeniowo-oddechowa uniemożliwiająca transport pacjenta, wymagająca intensywnego nadzoru lub gwałtownie postępująca niewydolność krążeniowo-oddechowa;
 • aktywna, niekontrolowana, przewlekła choroba psychiczna i psychozy;
 • stany upojenia alkoholowego, nadużycia substancji odurzających, zatrucia innymi substancjami;
 • zaawansowane zespoły otępienne;
 • współistniejące wybrane choroby zakaźne i patogeny alarmowe;
 • nabyte i wrodzone zespoły obniżonej odporności.

W KAŻDYM PRZYPADKU O PRZYJĘCIU PACJENTA DECYDUJE LEKARZ DYŻURNY ODDZIAŁU COVIDOWEGO PO ZBADANIU PACJENTA

Program Lekowy AMD

Oddział Okulistyki w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym „Górka” prowadzi również program lekowy:

„LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)”, związany z leczeniem AMD (Age Related Macular Degeneraion), czyli choroby dna oka – plamki żółtej – jednej z najczęstszych przyczyn utraty wzroku osób dorosłych na świecie.

Dzięki uczestnictwie w programie lekowym chory otrzymuje zastrzyk w gałkę oczną, dzięki któremu chorobę można zatrzymać a niekiedy nawet cofnąć jej dotychczasowe skutki. Pacjentom zmagającym się z tym schorzeniem są podawane dwa rodzaje leków: Eylea lub Lucentis.

Pacjentów, którzy posiadają skierowanie od lekarza okulisty na leczenie związane z programem lekowym AMD zachęcamy do kontaktu – szczegółowe informacje dotyczące rejestracji oraz koniecznych badań dostępne są pod numerem telefonu: 41 370 34 18.

Jeśli pacjent nie zostanie zakwalifikowany do programu lekowego „LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)”, lekarz okulista może zdecydować o wykonaniu u niego tzw. małego zabiegu witreoretinalnego, polegającego na podaniu leku Avastin, który również jest wykonywany w naszej placówce.

Oprócz świadczeń refundowanych przez NFZ pacjenci mogą skorzystać w Szpitalu „Górka” z komercyjnych (pełnopłatnych) porad lekarskich u naszych specjalistów jak również badań diagnostycznych t.j. pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, USG oczu i oczodołów, optycznej tomografii oka (OCT), które są wykonywane z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury, co pozwala na dokładną i wnikliwą diagnostykę.

Zachowujemy wszelkie procedury epidemiologiczne zapewniające bezpieczeństwo pacjentom. Nasz personel jest na bieżąco badany a w obecnej chwili także zaszczepiony przeciwko Covid-19.

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny „Górka” zaprasza na zabiegi usunięcia zaćmy .

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny „Górka” zaprasza na zabiegi usunięcia zaćmy – placówka może przyjąć każdego pacjenta, który zarejestruje się na zabieg.

Czas oczekiwania na operację to kilka tygodni. NFZ finansuje zabiegi usunięcia zaćmy bez limitów. Oczywiście istnieje również możliwość odpłatnego wykonania zabiegu.

To bardzo ważna informacja, zwłaszcza, że pacjentów z zaćmą ciągle przybywa. Najwięcej przypadków choroby obserwuje się u osób starszych i cukrzyków. Zdarza się i tak, że zaćma jest wadą wrodzoną albo objawia się we wczesnym dzieciństwie pacjenta. – Spektrum zachorowalności jest bardzo szerokie. Z tego względu każdy z nas powinien zatroszczyć się o swoje oczy i zwrócić uwagę na niepokojące objawy – podkreśla prof. zw. dr hab. n. med. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki UM w Lublinie, który operuje także pacjentów w szpitalu „Górka”.

O ostatecznej kwalifikacji pacjenta do zabiegu, już po jej zdiagnozowaniu, decyduje tzw. badanie weryfikacyjne wykonywane przez lek. Piotra Najkowskiego.

Zabieg usunięcia zaćmy jest wykonywany w ramach chirurgii jednego dnia, tego samego dnia pacjent może wrócić do domu, oddział udziela świadczeń zdrowotnych w soboty i niedziele.

Pacjentów, którzy posiadają skierowanie od lekarza okulisty na zabieg usunięcia zaćmy (również z gabinetu prywatnego) zachęcamy do rejestracji – szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 41 370 34 18

Zachowujemy wszelkie procedury epidemiologiczne zapewniające bezpieczeństwo pacjentom.

Przyjęcie na planowany zabieg

Informujemy, że warunkiem przyjęcia do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego „Górka” na zabieg planowy jest ujemny wynik testu w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 wykonany metodą RT-PCR.

Test można wykonać nieodpłatnie w ramach naszej placówki w wyznaczone dni tygodnia, po wcześniejszym ustaleniu terminu przez pracownika sekretariatu tel. 41 370 34 54.

W przypadku braku możliwości zgłoszenia się na wykonanie w/w badania do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego „Górka”, test można wykonać we własnym zakresie, wówczas niezbędne jest dostarczenie w dniu zaplanowanego przyjęcia do szpitala ujemnego wyniku badania PCR w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed przyjęciem.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020.2316 z dnia 2020.12.21. Wersja obowiązująca od: 23 stycznia 2021r.

 • osobie zaszczepionej przeciwko COVID-19 będącej świadczeniobiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych udziela się świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, bez konieczności wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Wesołych Świąt

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością,
zdrowiem i miłością, niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia

W imieniu Zarządu oraz Pracowników
życzy
Wojciech Lubawski
Prezes Zarządu
UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A.

Szczepienia przeciwko CoviD-19 dla personelu medycznego i niemedycznego podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Koordynator ds. szczepień przeciwko CoviD-19
Dorota Ficek-Durda
tel.  734 187 652 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14)
e-mail: szczepienia@ubz.pl

KOMUNIKAT W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A. informuje, że zostało wyznaczone przez Ministerstwo Zdrowia jako punkt szczepień personelu medycznego i niemedycznego podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Jednostki medyczne zainteresowane wykonaniem szczepień przeciwko COVID-19 proszone są o uzupełnianie tabeli, w programie EXCEL, wg załączonego wzoru. Konieczne będzie również przekazanie zgód na przetwarzanie danych osobowych osób zgłoszonych przez dany podmiot wg załączonego wzoru.

Kontakt mailowy: szczepienia@ubz.pl (temat wiadomości „Covid – podmioty zewnętrzne”)
Informacje prosimy przekazywać do dnia 14.01.2021r. do godz. 10:00.

plik do pobrania: zgoda na przetwarzanie danych osobowych

plik do pobrania: Formularz_szczepienia_pracownicy-1.xlsm