WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW!

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w kraju, zwracamy się z prośbą do wszystkich pacjentów, którzy będą planowo przyjmowani na oddziały szpitalne lub do poradni specjalistycznych – o przestrzeganie wyznaczonych godzin przyjęć.

Przy głównym wejściu do budynku szpitala, od każdego zgłaszającego się pacjenta zgodnie z harmonogramem przyjęć zbierany jest wywiad epidemiologiczny oraz następuje pomiar temperatury. Pozostali pacjenci bez względu na warunki atmosferyczne muszą oczekiwać na zewnątrz budynku.

Przypominamy, że na terenie Szpitala może przebywać tylko pacjent, wyjątek stanowi opiekun pacjenta nieletniego oraz osoby niepełnosprawne wymagające pomocy drugiej osoby.