PROGRAM LEKOWY (DME) LECZENIE CHORYCH NA CUKRZYCOWY OBRZĘK PLAMKI ŻÓŁTEJ

Od grudnia 2021 r. Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno Rehabilitacyjny „Górka” świadczy nowe usługi z zakresu Oddziału Okulistyki, jest to program lekowy DME. Jest on dedykowany pacjentom z cukrzycowym obrzękiem plamki żółtej. Powstały program daje nadzieje pacjentom borykającym się z cukrzycą na zapobiegnięcie utraty widzenia, a także wspomoże w utrzymaniu sprawności i niezależność na dłużej. W ramach programu pacjenci będą mogli skorzystać z innowacyjnego leczenia zgodnego ze światowymi standardami.

Podstawą dostania się do programu jest:

  • badanie HbA1 c tzw. hemoglobina glikowana,
  • badanie stężenia kreatyniny we krwi,
  • konsultacja Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub Diabetologa.

Kwalifikacja okulistyczna polega na :

  • badaniu ostrości wzroku,
  • angio-OCT,
  • fotografii dna oka.

Po wykonaniu powyższych badań pacjent jest konsultowany przez naszego lekarza okulistę.

Rejestracja:
e-mail: okulistyka@szpitalgorka.pl
tel: (41) 370-34-18