Podaruj 1% podatku
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
KRS 0000037904

Prosimy o dopisek: Dla Szpitala „Górka”

UWAGA!!!

Zmiana rachunku bankowego Fundacji.

Aktualny nr rachunku:
  30 2490 0005 0000 4530 5555 1539

Fundusz powstał 20 kwietnia 1998 roku z inicjatywy lekarzy i kadry kierowniczej Szpitala „Górka” w celu zbierania środków na pomoc finansową dla szpitala, pacjentów szpitala, dla finansowania wydawnictw o szpitalu i dofinansowaniu szkoleń personelu. Głównym celem przez lata było gromadzenie środków na budowę nowego bloku operacyjnego, bez którego szpital musiałby zaprzestać działalności w chirurgii ortopedycznej. Osiągnęliśmy wiele z założonych celów.

Dofinansowano budowę bloku operacyjnego i wyposażono w sprzęt medyczny i narzędzia chirurgiczne, zakupiono z udziałem PFRON mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych z windą wózkową, sfinansowano wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w szpitalu, sfinansowano oczyszczenie z samosiejek kilkuhektarowego parku szpitala, dofinansowano remont pomieszczeń po starym bloku operacyjnym i adaptację ich na cele rehabilitacyjne, dofinansowano szkolenia personelu medycznego i zakup literatury fachowej, świadczono pomoc indywidualną dla pacjentów w postaci różnorodnych, niestandardowych procedur i materiałów medycznych, zakup obuwia ortopedycznego i art. rehabilitacyjnych oraz pomoc socjalną, znaczące środki przeznaczono na organizowanie wycieczek i imprez dla dzieci i młodzieży leczonej w szpitalu „Górka”, oraz szkolenie rodziców naszych pacjentów.

Wraz z przejściem na emeryturę Prezesa  Janusza M. Dobrowolskiego i Dyrektora Haliny Wielogórskiej 31 grudnia zakończył działalność Oddział Funduszu a powstał Program od 1 stycznia 2009 roku Fundusz Dziecięcego Szpitala „Górka” którego Prezesem został Henryk Domagała, który za najważniejszy cel uznał remont Poradni Specjalistycznych i tarasów oraz wyposażenie Szpitala w sprzęt medyczny i meble szpitalne.

Odchodząc 30 września 2010 Prezes Henryk Domagała przekazał funkcję lekarzom Adamowi Bandyrze i Tadeuszowi Szabłowskiemu.

Fundusz Dziecięcego Szpitala „Górka” nie zakończył swojej misji, gdyż stale potrzeby się zmieniają. Dopóki Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza niewystarczające środki nie pozwalające na rozwój i zakup nowoczesnej aparatury medycznej nasza misja trwa.

Pragniemy podziękować wszystkim Przyjaciołom, Państwu Sędziom, Artystom za ofiarność i pomoc w każdej postaci. Wszystkich Darczyńców bardzo prosimy o wsparcie 1% swojego podatku gdyż jesteśmy organizacją pożytku publicznego, za co z góry serdecznie dziękujemy.