Certyfikat „Szpital bez bólu”

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny „Górka” im. Szymona Starkiewicza w dniu 28.09.2020 r. po raz kolejny otrzymał certyfikat „Szpital Bez Bólu”, który jest potwierdzeniem najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego.

Od lipca 2017 roku Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne wprowadziły projekt certyfikacji „Szpital bez bólu”, który polega na wprowadzeniu na oddziały pooperacyjne i zabiegowe standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego, aktualizowanie wiedzy lekarzy i pielęgniarek na temat leczenia bólu przewlekłego.

Placówki, które spełnią odpowiednie kryteria otrzymują certyfikat „Szpital bez bólu”.