Prądy impulsowe stosowane głównie w przewlekłej terapii przeciwbólowej oraz do stymulacji mięśni szkieletowych 

Prądy Kotza – stymulacja według Kotza inaczej rosyjska stymulacja, służy do wzmocnienia siły mięśniowej i zwiększenia masy mięśnia.

Wpływ zabiegu na organizm: przeciwbólowe, wzmacnia siłę mięśniową, zwiększa masę mięśnia.