Wesołych Świąt

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością,
zdrowiem i miłością, niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia

W imieniu Zarządu oraz Pracowników
życzy
Wojciech Lubawski
Prezes Zarządu
UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A.

Szczepienia przeciwko CoviD-19 dla personelu medycznego i niemedycznego podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Koordynator ds. szczepień przeciwko CoviD-19
Dorota Ficek-Durda
tel.  734 187 652 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14)
e-mail: szczepienia@ubz.pl

KOMUNIKAT W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A. informuje, że zostało wyznaczone przez Ministerstwo Zdrowia jako punkt szczepień personelu medycznego i niemedycznego podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Jednostki medyczne zainteresowane wykonaniem szczepień przeciwko COVID-19 proszone są o uzupełnianie tabeli, w programie EXCEL, wg załączonego wzoru. Konieczne będzie również przekazanie zgód na przetwarzanie danych osobowych osób zgłoszonych przez dany podmiot wg załączonego wzoru.

Kontakt mailowy: szczepienia@ubz.pl (temat wiadomości „Covid – podmioty zewnętrzne”)
Informacje prosimy przekazywać do dnia 14.01.2021r. do godz. 10:00.

plik do pobrania: zgoda na przetwarzanie danych osobowych

plik do pobrania: Formularz_szczepienia_pracownicy-1.xlsm

ZABIEG USUNIĘCIA ZAĆMY – STYCZEŃ 2021

Serdecznie zapraszamy wszystkich pacjentów zainteresowanych zabiegiem usunięcia zaćmy do naszej placówki.

Najbliższy wolny termin na Oddział Chirurgii Jednego Dnia to styczeń 2021r!

Skierowanie na zabieg uzyskacie Państwo od lekarza okulisty.

Zabieg wykonywany jest przez zespół operacyjny pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Roberta Rejdak z Lublina. Lekarzem kwalifikującym pacjentów do zabiegu usunięcia zaćmy jest lek. med. Piotr Najkowski.

Dodatkowe informacje w sprawie zabiegu można uzyskać pod numerem telefonu: 41 370 34 18

WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW!

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w kraju, zwracamy się z prośbą do wszystkich pacjentów, którzy będą planowo przyjmowani na oddziały szpitalne lub do poradni specjalistycznych – o przestrzeganie wyznaczonych godzin przyjęć.

Przy głównym wejściu do budynku szpitala, od każdego zgłaszającego się pacjenta zgodnie z harmonogramem przyjęć zbierany jest wywiad epidemiologiczny oraz następuje pomiar temperatury. Pozostali pacjenci bez względu na warunki atmosferyczne muszą oczekiwać na zewnątrz budynku.

Przypominamy, że na terenie Szpitala może przebywać tylko pacjent, wyjątek stanowi opiekun pacjenta nieletniego oraz osoby niepełnosprawne wymagające pomocy drugiej osoby.

INFORMACJA DLA PACJENTA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM DO SZPITALA DO OPERACJI PLANOWEJ w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym „Górka”

Szanowni pacjenci,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej zasadami bezpieczeństwa w związku z zaplanowaną u Państwa hospitalizacją

Na 14 dni przed przyjęciem do szpitala

 • unikanie wychodzenia z domu do miejsc publicznych, poruszania się środkami transportu zbiorowego,
 • unikanie kontaktów interpersonalnych innych niż domowe,
 • pozostawanie w minimum 7 dniowej (optymalnie-14-dniowej) kwarantannie domowej wraz z domownikami,
 • częste mycie lub dezynfekcja rąk,
 • obowiązek telefonicznego poinformowania szpitala o wystąpieniu objawów zakażenia (kaszel, gorączka, duszność) lub ekspozycji na koronawirusa SARS-CoV-2

2-5 dni przed przyjęciem:

 • wizyta w Punkcie Pobrań badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 celem wykonania testu
 • tylko ujemny wynik testu warunkuje przyjęcie do szpitala na zabieg planowy
 • tryb wykonania badania ustalany jest z pracownikiem placówki

W dniu zgłoszenia się do przyjęcia

 • na terenie Szpitala może przebywać tylko pacjent, wyjątek stanowi opiekun pacjenta nieletniego (dzieci) oraz osoby niepełnosprawne wymagające pomocy drugiej osoby.
 • przy wejściu do budynku szpitala, pacjent ma dokonywany pomiar temperatury ciała oraz osoba towarzysząca (opiekun) a także przeprowadzany wywiad. Temperatura powyżej 37,5 °C lub obecność objawu dyskwalifikuje przyjęcie pacjenta do Szpitala (telefonicznie poinformować lekarza z oddziału i postępować zgodnie z jego decyzją). Zaleca się pacjentowi odbycie teleporady z lekarzem prowadzącym lub kontakt z lekarzem POZ.
 • pacjent (wraz z opiekunem) oczekuje na przyjęcie w wyznaczonym miejscu w poczekalni.
 • pacjent i opiekun ma obowiązek noszenia maski osłaniającej nos i usta oraz zachowywać co najmniej 2 metrowy odstęp od innych osób.

Postępowanie po przyjęciu do szpitala w oddziale

 • pacjent stosuje się każdorazowo do zaleceń dotyczących skutecznego mycia i dezynfekcji rąk (po kontakcie z powierzchniami dotykowymi, poręcze, klamki, przełączniki, po wizycie w toalecie itp)
 • pacjent przyjmowany do szpitala przynosi maskę zasłaniającą usta i nos, jedna maska na każdy dzień planowanego pobytu

Maska jest każdorazowo zakładana w sytuacji:

 • opuszczania sali
 • gdy w obrębie sali pacjent przebywa w mniejszej odległości niż 2 m od innej osoby
 • gdy personel medyczny lub pomocniczy wchodzi na salę
 • opuszczanie sali przez pacjenta w trakcie pobytu należy ograniczyć do niezbędnego minimum; wówczas pacjent zakłada maskę i dezynfekuje lub myje ręce przed opuszczeniem pomieszczenia.

Certyfikat „Szpital bez bólu”

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny „Górka” im. Szymona Starkiewicza w dniu 28.09.2020 r. po raz kolejny otrzymał certyfikat „Szpital Bez Bólu”, który jest potwierdzeniem najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego.

Od lipca 2017 roku Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne wprowadziły projekt certyfikacji „Szpital bez bólu”, który polega na wprowadzeniu na oddziały pooperacyjne i zabiegowe standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego, aktualizowanie wiedzy lekarzy i pielęgniarek na temat leczenia bólu przewlekłego.

Placówki, które spełnią odpowiednie kryteria otrzymują certyfikat „Szpital bez bólu”.

Nowoczesny sprzęt VECTIS!

Wykorzystuje opór elastyczny w kompleksowej rehabilitacji kończyny górnej w obrębie stawu ramiennego. Urządzenie umożliwia wykonywanie następujących ruchów:– odwodzenie/przywodzenie
– zgięcie/wyprost.

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby działało z wykorzystaniem elastycznych elementów oporowych, których najistotniejszą zaletą jest generowanie niewielkiego oporu w początkowej fazie ruchu, który narasta równomiernie w dalszych fazach ćwiczenia.Dzięki tym właściwościom VECTIS jest szczególnie użyteczny w rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej, ortopedycznej i neurologicznej. Urządzenie znajduje zastosowanie również w rehabilitacji sportowej, reumatologii oraz geriatrii.

Leczymy bóle kręgosłupa! Nowoczesny system TERGUMED 710 – już dostępny!

System TERGUMED 710 jest to połączenie sprzętu treningowego z komputerem analizującym możliwości kręgosłupa i postępów w rehabilitacji.TERGUMED 710 to pięć stanowisk( cztery dla kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego oraz jeden dla szyi), które służą do testowania i treningu mięśni kręgosłupa, odpowiedzialnych za jego stabilizację i pracę.
Każde urządzenie wchodzące w skład tego systemu wyposażone jest w czujnik, moduł pomiarowy oraz laptop. Każde urządzenie pracuje zgodnie z uwzględnieniem zasad biomechaniki, dzięki temu można pracować szybko i efektywnie.TERGUMED 710 wskazany jest w leczeniu:
– złamania trzonów kręgosłupa
– dyskopatii
– choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa
– bocznego skrzywienia kręgosłupa
– urazów kręgosłupa
– służy także ogólnemu wzmocnieniu mięśni tułowia w celu zapobiegania nadmiernym obciążeniom kręgosłupa.