Czasowe zaprzestanie działalności

Informujemy, iż w dniach od 26-06-2021 do 11-07-2021 Blok Operacyjny, Okulistyczny Oddział Leczenia Jednego Dnia, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci i Dorosłych czasowo zawiesza działalność.