„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. oraz Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny „Górka” zorganizowały po raz kolejny Białą Sobotę

Wady postawy ciała stanowią w czasach współczesnych istotny problem zdrowotny naszego społeczeństwa. Gwałtowne zmiany środowiska życia człowieka odbijają się na nim zdecydowanie niekorzystnie.
Styl życia i uwarunkowania środowiskowe w znacznym stopniu przyczyniają się do występowania nieprawidłowości w postawie ciała dzieci i młodzieży, a występowanie nieprawidłowości postawy ciała u uczniów w szkole podstawowej jest zjawiskiem powszechnym. Badania postawy pozwalają określić skalę tych nieprawidłowości i podjąć odpowiednie działania profilaktyczne i lecznicze.
Ruch jest najwszechstronniejszym czynnikiem rozwojowym i zdrowotnym. Postęp cywilizacyjny sprawił, że aktywność fizyczna jest obecnie znikoma w stosunku do potrzeb biologicznych rozwijających się organizmów.
Zarząd „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. wraz z Dyrekcją Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego „Górka” cyklicznie organizuje Białą Sobotę/ Niedzielę w ramach profilaktyki.
W dniu 19.09.2015 roku odbyła się kolejna edycja badań profilaktycznych w ramach Białej Soboty.
Badania prowadził personel medyczny Szpitala: dr n. med. Adam Bandyra, lek. med. Dorota Kulińską – Książek, lek. med. Agnieszka Dalach oraz lek. med. Stanisław Horeglad.
Przebadano i skierowano na rehabilitację 100 małych pacjentów z czego 28 pacjentom już wyznaczono termin rehabilitacji w naszym ośrodku.
W związku z wznowieniem od 1 października 2015 zajęć gimnastyk korekcyjnej dla dzieci część małych pacjentów zapisana zostały na te zajęcia.
W ramach Białe Soboty przepadano również  badania neurologopedę –  15 pacjentów.
Natomiast firma zaopatrzenia medycznego i ortopedycznego współpracująca z Szpitalem przebadała stopy dzieci na diagnostycznej platformie podoskopowej.

Każdy mały pacjent został poczęstowany naszą wodą mineralną  Buskowianką oraz różnymi słodyczami.