Zabiegi fizjoterapeutyczne

Fizjoterapia ambulatoryjna

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny  prowadzi rehabilitację dzieci oraz osób dorosłych w systemie ambulatoryjnym. Są to specjalistyczne świadczenia zdrowotne udzielane w gabinecie fizjoterapii. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy lekarz poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy). NFZ finansuje do 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.
Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.