Postępowanie z opiniami Pacjentów

W Szpitalu "Górka" rozpatrywane są skargi i wnioski wniesione:

  • pocztą tradycyjną
  •  za pomocą poczty elektronicznej
  • faxem
  • osobiście ( sporządzany jest protokół ze spotkania )

Każdy wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko
  • adres wnoszącego lub adres mail
  • opis sytuacji

Termin odpowiedzi na skargę wynosi 30 dni.

Wszystkich Naszych Pacjentów zapraszamy do podzielenia się z nami opiniami pozytywnymi dotyczącymi pobytu w Szpitalu Specjalistycznym "Górka", związanymi z wizytą w Przychodni Specjalistycznej czy też z Leczeniem Ambulatoryjnym. Opinie prosimy przekazywać na adres korespondencyjny, adres mailowy lub nr fax.

Dane do kontaktu:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny "Górka" im dr Szymona Starkiewicza w Busku - Zdroju,

ul.Sz. Starkiewicza 1 28-100 Busko - Zdrój.

info@szpitagorka.pl, fax: 41 378 14 47.