Duszpasterstwo

Kościół Rzymsko-Katolicki
Kapelan Szpitala – ks. Tadeusz Domagała – tel. 604 309 272
MSZA ŚWIĘTA w Kaplicy Szpitalnej
NIEDZIELA godz. 8:30

Wykaz przedstawicieli związków wyznaniowych
działających w Kielcach:

 • Kościół Prawosławny:
  Kielce ul. Hoża 39/15
  ks. Władysław Tyszuk – tel. 41 366 43 83
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny:
  Kielce ul. Małopolska 6
  Pastor Janusz Daszuta – tel. 41 366 43 83 / 608670347
 • Polski Kościół Chrześcijan Baptystów:
  Kielce ul. Duża 15
  ks. Wacław Koziel – tel. 41 344 25 21
 • Kościół Chrześcijański „Wieczernik”
  Kielce Oś. Barwinek 14/124
  Edward Ćwierz – tel. 604169744
 • Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej:
  Kielce ul. Kowalczewskiego 11/16
  Andrzej Jeziernicki – tel. 41 368 84 430