Poradnie specjalistyczne

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych - tel. 41 370 34 51

 

1. Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej dla Dorosłych

 • Skierowanie do w/w Poradni jest wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 • W przypadku Poradni Ortopedycznych skierowanie jest ważne do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.
 • Pacjent sam wybiera placówkę, w której chce być leczony
 • Leczenie w szpitalu „Górka” jest bezpłatne dla pacjentów skierowanych przez lekarzy j/w.

Istnieje również możliwość komercyjnego skorzystania z porady specjalisty. 

 


2. Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej dla Dzieci

 •  Skierowanie jest wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 • W przypadku Poradni Ortopedycznych skierowanie jest  ważne do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.
 • Pacjent sam wybiera placówkę, w której chce być leczony
 • Leczenie w szpitalu „Górka” jest bezpłatne dla pacjentów skierowanych przez lekarzy j/w.

Istnieje również możliwość komercyjnego skorzystania z porady specjalisty.

 


4. Poradnia Rehabilitacyjna

 •  Skierowanie jest wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 •  W przypadku Poradni Rehabilitacyjnej skierowanie jest ważne rok czasu od jego wystawienia
 •  Skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej trzeba aktualizować co 12 m-cy. 
 •  Leczenie w Szpitalu „Górka” jest bezpłatne dla pacjentów skierowanych przez lekarzy j/w.

Istnieje również możliwość komercyjnego skorzystania z porady specjalisty.

 

Na wszystkie świadczenia medyczne wykonywane w tut. Szpitalu obowiązuje kolejka oczekujących.

Głównym celem prowadzenia list oczekujących jest zapewnienie równego traktowania wszystkich świadczeniobiorców, w tym sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczeniobiorcę wpisuje się na listę oczekujących po stwierdzeniu, że posiada wymagane skierowanie na świadczenie danego rodzaju. W przypadku niekompletności skierowania pacjent zostanie poproszony o uzupełnienie danych lub uzyskanie ich od lekarza kierującego.

Dopisanie do listy oczekujących odbywa się na bieżąco osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich  lub po przesłaniu na nasz adres aktualnego skierowania na dany rodzaj leczenia.