4. Elektroterapia

Dziedzina fizykoterapii zajmująca się leczeniem objawowym schorzeń m.in. układu ruchu i neurologicznych za pomocą różnego rodzaju prądów leczniczych.

Celem elektroterapii jest złagodzenie bólu i poprawienie ukrwienia stymulowanej tkanki. Przyspiesza wchłanianie obrzęków i wysięków śródstawowych. Jest przygotowaniem do dalszej rehabilitacji, ponieważ pobudza mięśnie i przerywa mechanizm "błędnego koła bólu".

FIzykoterapia_prady.JPGJonoforeza
Galwanizacja
Diadynamic
Elektrostymulacja
Tonoliza
Prądy Interferencyjne
Prądy Kotza
Prądy Traberta
Tens